Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2008

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
* * ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
* * ΠΕΡΙΒΑΛΛ0Ν


Διεύθυνση Α
Επικοινωνία, νομικές υποθέσεις και πολιτική προστασία
*
ΕΝν.Α2 -
Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου
Ο ΠροΙστάμένος της Νομικής Υπηρεσίας
20 1Ο 211Ό
Βρυξελλες,
ΕΝν.Α.2/$ΜπενΜ(2οο8)
3
Κυρία Γεωργία Αραμπατζή


Θέμα: Απόρριψη σκουπιδιών στη Σαμοθράκη


Κυρία Αραμπατζή,
Αναφέρομαι στην επιστολή που αποστείλατε στο Επίτροπο Περιβάλλοντος κύριο Δήμα στις 7 Οκτωβρίου 2008 (ΕΝ(2008)Α/43253) σχετικά με την παράνομη απόρριψη σκουπιδιών στη Σαμοθράκη. Το γραφείο του Επιτρόπου μου ζήτησε να σας απαντήσω εκ μέρους του σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή της Κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και να σας ενημερώσω για τα μέτρα που έχει λάβει η Επιτροπή, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.
Στην ελληνική επικράτεια υπάρχει μεγάλος αριθμός χώρων ανεξέλεγκτης ή/και παράνομης διάθεσης των αποβλήτων, οι οποίοι λειτουργούν δημιουργώντας κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. Δεδομένου ότι υπάρχουν εκατοντάδες χωματερές, είναι ευνόητο ότι η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να κινήσει ατομικές διαδικασίες παραβίασης για κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά. Η Επιτροπή δίνει προτεραιότητα στην κίνηση διαδικασιών παραβίασης που αντιμετωπίζουν συνολικά την εφαρμογή των διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας και αφορούν σε όλα τα Κράτη μέλη.
Επειδή η Ελληνική Δημοκρατία δεν είχε λάβει τα αναγκαία μέτρα για να σταματήσει τη διάθεση των αποβλήτων στις παράνομες
ή ανεξέλεγκτες χωματερές, η Επιτροπή, δυνάμει του άρθρου 226 της Συνθήκης, κίνησε τη διαδικασία παράβασης και προσέφυγε στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (υπόθεση ί-502/03). Η εν λόγω διαδικασία παράβασης αναφέρεται σε όλες τις παράνομες ή ανεξέλεγκτες χωματερές που λειτουργούν στην Ελλάδα και, κατά συνέπεια, σε αυτές του νομού ‘Εβρου. Ενώπιον του Δικαστηρίου, οι ελληνικές αρχές αναγνώρισαν επισήμως τη λειτουργία τουλάχιστον 1.125 παράνομων ή ανεξέλεγκτων χωματερών. Όπως αναμενόταν, με την απόφασή του της 6ης
Οκτωβρίου 2005, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η Ελληνική Δημοκρατία έχει παραβεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 4, 8 και 9 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/156/ΕΟΚ.
Συνεπώς, η Επιτροπή δε θα εγγράψει ειδική καταγγελία καθώς η Ελλάδα έχει ήδη καταδικαστεί επί του θέματος. Άλλωστε, πρέπει να υπενθυμιστεί ότι η διαδικασία παράβασης υποχρέωσης έχει διμερή χαρακτήρα, αφορά δηλαδή σε διαφορές μεταξύ της Επιτροπής και των Κρατών μελών. Για αυτό η απόφαση για τη διαπίστωση παράβασης υποχρέωσης που εκδίδεται από το Δικαστήριο δεν παράγει αποτελέσματα επί των

δικαιωμάτων του καταγγέλλοντος. Η διαδικασία παράβασης και η απόφαση του Δικαστηρίου δεν έχουν ως συνέπεια τη ρύθμιση ατομικής κατάστασης αλλά επιβάλλουν στο κράτος μέλος την υποχρέωση να συμμορφωθεί με το κοινοτικό δίκαιο. Για τυχόν ατομικές αξιώσεις αποζημίωσης, αρμόδια είναι τα εθνικά δικαστήρια.
Δυνάμει του άρθρου 228 της Συνθήκης, η Ελληνική Δημοκρατία θα πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου, να κλείσει δηλαδή τις χωματερές και να δημιουργήσει κατάλληλους χώρους διάθεσης των αποβλήτων. Διαφορετικά, υπάρχει ενδεχόμενο επιβολής αυστηρών προστίμων.
Προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα σι ελληνικές αρχές έχουν επικαιροποιήσει τους περιφερειακούς σχεδιασμούς διαχείρισης αποβλήτων, αποβλέποντας στο κλείσιμο των παράνομων ή
ανεξέλεγκτων χωματερών έως το τέλος του 2008 και στην αντικατάστασή τους από κατάλληλες εγκαταστάσεις διάθεσης των αποβλήτων, κυρίως χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ).
Η Επιτροπή θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η Ελληνική Δημοκρατία θα συμμορφωθεί με την εν λόγω απόφαση του Δικαστηρίου.

Με εκτίμηση, JULIO GARCIA BURGUES


Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2008

Η ιστορία με τις χωματερές στην Σαμοθράκη συνεχίζεται...

http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=913479

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ

Αγαπητοί συμπολίτες,
Τους τελευταίους 6 μήνες έχουμε γίνει όλοι μάρτυρες τραγικών και συνάμα κωμικών καταστάσεων αναφορικά με το πρόβλημα των σκουπιδιών στο νησί μας.

Οι ανεύθυνες και άτακτες κινήσεις της Δημοτικής μας αρχής μας έβγαλαν όλους από τα ρούχα μας και μας οδήγησαν πολλές φορές σε συμπεριφορές που είναι πέρα για πέρα έξω από εμάς.

Σε μια προσπάθεια να συνενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας, να σταματήσουμε τη διχόνοια μεταξύ των χωριών και να διεκδικήσουμε μια εφικτή και ανθρώπινη λύση για τα πρόβλημα των σκουπιδιών που να είναι προς όφελος όλου του νησιού, καλούμε όλους τους κάτοικους του νησιού- όλα τα χώρια να προσυπογράψουν το παρόν έγγραφο και να παραστούν στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο (για την ημερομηνία διεξαγωγής του οποίου θα σας ενημερώσουμε εμείς), προκείμενου να το υποστηρίξουμε.

Ελάτε να πείσουμε τις αρχές ότι

και προτάσεις έχουμε

και φωνή να τις υποστηρίξουμε

και ότι δεν θα αφήσουμε την ανεπάρκεια και την ασχετοσύνη να κυριαρχήσουν

αλλά

αν χρειαστεί είμαστε έτοιμοι να πάρουμε και την τύχη στα χέρια μας.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ


Οι κάτοικοι της Σαμοθράκης πιστεύουν ότι η πρακτική «το θάψιμο των σκουπιδιών» και όχι η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων είναι λανθασμένη προσέγγιση του ζητήματος και θα οδηγήσει σε περαιτέρω αδιέξοδα.
Θεωρούμε ότι η κατάσταση αυτή την στιγμή έχει φτάσει στο απροχώρητο και για αυτό ευθύνεται ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο και η Αντιπολίτευση που αδράνησε πολύ καιρό και έριξε μονάχα λοξές και κοντόφθαλμες ματιές στο πρόβλημα, βασιζόμενοι στο ότι όλοι εμείς δεν θα επαναστατήσουμε!

Προτείνουμε και συγχρόνως απαιτούμε και διεκδικούμε:

ΚΑΜΙΑ ΝΕΑ ΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙ –ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΣ

ΑΜΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ CONTAINERS ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ) ΣΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Χ.Υ.Τ.Υ.

ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΜΑΤΕΡΩΝ ΩΣ ΤΙΣ 31/12/2008 ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.


Μόνο και εφόσον δούμε προγραμματισμό και χρονοδιάγραμμα προς αυτή την κατεύθυνση θα είμαστε διαθέσιμοι να δείξουμε υπομονή και να αποδεχτούμε προσωρινές λύσεις τις οποίες έτσι κι αλλιώς θεωρούμε απαράδεκτες.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ ΔΗΜΑ


Σαμοθράκη 3 Οκτωβρίου 2008

Από: Σύλλογο «Σαμοθράκη Εν Δράσει»
Αριθ. Πρωτοκόλλου: 13


Προς: κο Δήμα Σταύρο
Επίτροπο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον
Βρυξέλλες

Κοινοποίηση:
Δήμο Σαμοθράκης – Υ/Ο Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου
Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων- Υ/Ο Υπουργού
Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης – Υ/Ο Γραφείο Υπουργού
Νομαρχία Έβρου- Αντινομάρχης Ανάπτυξης και Υποδομών κα Τσιαούση Ελένη
Νομαρχία Έβρου - Διεύθυνση Υγείας
Περιοδικό Οικο – Καθημερινή :Υ/Ο: κας Γεωργία Ζαβιτσάνου
Εφημερίδα - Ελευθεροτυπία - Περιοδικό Γεωτροπιο
Εφημερίδα - Ελεύθερος Τύπος
Εφημερίδα - Απογευματινή
Εφημερίδα - City press
Εφημερίδα - Επαρχιακός Τύπος
Εφημερίδα - Ελεύθερη Θράκη
Εφημερίδα - ΘΑΡΡΟΣ
Εφημερίδα - Πολίτης της Θράκης
Εφημερίδα Γνώμη
Εφημερίδα- Μακεδονία κα Νικολαου Μαρία
Εκπομπή Antenna- Καλημέρα Ελλάδα
HEAT RADIO 88, 3
Μεσόγειος SosΑγαπητέ κε Δήμα

Ο λόγος που σας στέλνουμε αυτήν την επιστολή είναι γιατί ζητάμε βοήθεια..
Βρισκόμαστε μπροστά σε μια οικολογική καταστροφή χωρίς οι Αρχές -τοπικές, κεντρικές και περιφερειακές -να παρεμβαίνουν.

Ζούμε σε ένα πανέμορφο ακριτικό νησί του ΒΑ Αιγαίου, την καταπράσινη Σαμοθράκη. Γίναμε μάρτυρες μιας σειράς παράδοξων και παράνομων γεγονότων τους τελευταίους μήνες. Η Σαμοθράκη ταλανίζεται τους τελευταίους 4 μήνες από το πρόβλημα της αποκομιδής των σκουπιδιών.

Τον Ιούνιο του 2008, οι κάτοικοι των Θερμών – περιοχή της Σαμοθράκης όπου βρίσκεται η ενεργή χωματερή του νησιού μέχρι τον Δεκέμβριο 2008 - απέκλεισαν την πρόσβαση των απορριμματοφόρων στην χωματερή του νησιού γιατί δεν άντεχε πια άλλον όγκο σκουπιδιών.


Έκτοτε, η Δημοτική Αρχή προέβη στην διάνοιξη πέντε (5!!!!!) «προσωρινών»
παράνομων χωματερών (στις θέσεις : «Ροδοφύλλι», «Αγκιστρος», «Θέρμα»,
«Σκλαβούνα» και «Καμαριώτισσα»), με αποτέλεσμα να καταντήσει η Σαμοθράκη ένας απέραντος σκουπιδότοπος.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι εν λόγω τρύπες-«χωματερές» αποκλείστηκαν
δικαιολογημένα από τους κατοίκους αφού οι τρύπες που ανοίγονταν ανεξέλεγκτα για να πεταχτούν τα σκουπίδια είτε βρίσκονταν κοντά σε κατοικημένες περιοχές είτε κοντά σε ρέματα, αρχαιολογικούς χώρους, κοντά σε θάλασσα και γενικά σε πλέον ακατάλληλους τόπους.

Αποτέλεσμα του αποκλεισμού των παραπάνω «χωματερών» είναι να συγκεντρώνονται σωροί σκουπιδιών μέσα στις κατοικημένες περιοχές του νησιού – και όχι μόνο- που αποτελούν εστίες μόλυνσης και απειλούν τη δημόσια υγεία.
Η τακτική αυτή της Δημοτικής Αρχής, και της αδυναμίας της να δώσει λύση στο πρόβλημα, οδήγησε τους κατοίκους στην ανεξέλεγκτη ρίψη σκουπιδιών σε
ρέματα και απομακρυσμένες περιοχές, με αποτέλεσμα την περιβαλλοντική
ρύπανση και υποβάθμιση του νησιού, τη μόλυνση του υπογείου υδροφόρου
ορίζοντα, των ρεμάτων και της θάλασσας, τον πολλαπλασιασμό των εντόμων
και των τρωκτικών μέσα στις κατοικημένες περιοχές.


Τα παιδιά μας περνάνε μέσα από σωρό σκουπιδιών για να πάνε στο σχολείο τους.
Τα σκουπίδια ξεχειλισμένα από τους κάδους έχουν καλύψει σχεδόν κατά μήκος κεντρικούς δρόμους της Σαμοθράκης.
Όλο το νησί έχει καταντήσει ένας απέραντος σκουπιδότοπος, που σε μια πρώτη νεροποντή τα σκουπίδια θα καταλήξουν στην θάλασσα, και παρόλα αυτά οι υπεύθυνοι για αυτήν την κατάσταση συνεχίζουν την καταστροφική πορεία απτόητοι.


Επειδή
- η υγεία μας και κυρίως η υγεία των παιδιών μας κινδυνεύει άμεσα
- η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και η ανοχή μας εξαντλήθηκε
- η εμπιστοσύνη μας προς τη πολιτεία έχει πλέον χαθεί
- κάθε λύση που δίνεται είναι προσωρινή παράνομη και αδιέξοδη

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε
Την βοήθειά σας ώστε να παρεμποδιστεί στο μέλλον
οποιαδήποτε παράνομη και άλογη διάνοιξη νέων χωματερών, καθώς επίσης και στην εξεύρεση μιας λύσης στο πρόβλημα που απ ότι φαίνεται θα διαρκέσει όχι μήνες αλλά χρόνια

Ελπίζουμε στην ευαισθητοποίησή σας και προσδοκούμε στην αρωγή σας.Με εκτίμηση

Σύλλογος Σαμοθράκη Εν ΔράσειΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»

Επωνυμία: «Σαμοθράκη Εν Δράσει»
Νομική Υπόσταση: Σύλλογος Μη Κερδοσκοπικός

Ετος Ιδρυσης: 2006

Αποτελείται από 60 μέλη.

1η Δράση: 17 Δεκεμβρίου 2006: Ημερίδα «Μαθησιακές Δυσκολίες» (συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου)

2η Δράση: Χριστούγεννα 2006 «Χριστουγεννιάτικο Παζάρι»
Τα έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν για την ενίσχυση απόρων οικογενειών της Σαμοθράκης

3η Δράση: Μάρτιος 2007 «Τα σκουπίδια είναι δικά μας»
Καθαρισμός σκουπιδιών στην περιοχή Πλατειά, και οργάνωση Προγράμματος Ανακύκλωσης.

4Η Δράση: Μάρτιος 2007 Συμμετοχή σε «Εθελοντική Αιμοδοσία» που διοργανώθηκε από το Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης

5η Δράση: Ιούνιος 2007 Εκδηλώσεις για την «Ημέρα του Περιβάλλοντος» με συμμετοχή του Συλλόγου στην εκστρατεία του Μεσόγειος Sos “ Καθαρίστε την Μεσόγειο» με καθαρισμούς παραλιών και περιβαλλοντικά παιχνίδια για τα παιδιά

6η Δράση: Οκτώβριος 2007: Διαμαρτυρία για την κατάσταση της «Υγειας» στο νησί. Διεκδικήσαμε την στελέχωση του Κέντρου Υγείας με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και το πετύχαμε.

7η Δράση: Δεκέμβριος 2007: «2ο Χριστουγεννιάτικο Παζάρι» που στόχο έχουμε να το κάνουμε θεσμό στην ΣαμοθράκηΣτοιχεία Επικοινωνίας
Χώρα Σαμοθράκης ΤΚ- 68002
Τηλ: 6972-148233 κα Αραμπατζή Γεωργία
Fax: 25510-89209
Mail: Samothrakiinaction@gmail.com
www. Samothrakiinaction.blogspot.com
ΚΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ ΜΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Σαμοθράκη 6 Οκτωβρίου 2008

Κάποια μέλη του συλλόγου μας γίναμε πάλι μάρτυρες μιας ακόμη ιστορίας - που φαίνεται τέλος να μην έχει- με θέμα τα σκουπίδια.

Παρακολουθήσαμε την προσπάθεια των συντοπιτών μας να αποτρέψουνε την ρίψη των σκουπιδιών στην παράνομη όπως διαβεβαίωνε ο ίδιος ο Δήμαρχος χωματερή των Θέρμων.

Νωρίς το πρωί ξεκίνησαν τα απορριμματοφόρα του Δήμου με την συνοδεία αστυνομικής αρχής. Οι κάτοικοι πήγαν στο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να καταγγείλουν την δημοτική αρχή για αυτήν την ενέργεια και όχι μόνο δεν μπορέσανε να κάνουν την καταγγελία αλλά βρέθηκαν εγκλωβισμένοι από την αστυνομία με κατηγορίες που αλλάζανε κάθε λίγο. Καταφέρανε να φύγουν και να επιστρέψουν στην χωματερή όπου τους περίμενε μεγαλύτερη αστυνομική δύναμη που τους πληροφόρησε πως όσοι είχανε πάει να κάνουν την καταγγελία το πρωί, έπρεπε να πάνε αυτόφωρο.

Αναρωτιόμαστε γιατί η Δημοτική Αρχή αναλώθηκε με ψέματα που προκαλέσανε διχόνοιες ανάμεσα στους κατοίκους των διαφόρων χωριών;;;
Γιατί μετέτρεψε το καταπράσινο νησί μας σε μία απέραντη χωματερή;;;
Γιατί όλη αυτή η ταλαιπωρία των 4 μηνών με τα σκουπίδια στους δρόμους και ξαφνικά ο Δήμαρχος η Αντιπολίτευση και το Δημοτικό Συμβούλιο σαν μόνη λύση επέβαλλαν με την βοήθεια της αστυνομίας αυτήν που από την αρχή είχαν εντοπίσει ως προβληματική? Την ρίψη δηλαδή των σκουπιδιών στην χωματερή των Θέρμων.

Ελπίζουμε να έγινε αντιληπτό και από τους υπόλοιπους κατοίκους ότι «Διαίρει και βασίλευε» είναι η μόνη πολιτική που άσκησε μέχρι τώρα η Δημοτική Αρχή με την συμμετοχή της Αντιπολίτευσης.

Φτάνουν τα ψέματα!

Ο σύλλογος Σαμοθράκη εν Δράσει και πολλοί άλλοι κάτοικοι του νησιού πιστεύουμε ότι υπάρχει λύση που να ικανοποιεί όλους και σέβεται το περιβάλλον αυτού του ξεχωριστού τόπου και όραμά μας είναι να ενωθεί όλο το νησί να την διεκδικήσει χωρίς ψέματα και χωρίς διχόνοιες.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ- ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008


Ο Σύλλογος Σαμοθράκη Εν Δράσει πιστεύει ότι η πρακτική «το θάψιμο των σκουπιδιών» και όχι η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων είναι λανθασμένη προσέγγιση του ζητήματος και θα οδηγήσει σε περαιτέρω αδιέξοδα.

Θεωρούμε ότι η κατάσταση αυτή την στιγμή έχει φτάσει στο απροχώρητο, και για την άμεση αποκομιδή των σκουπιδιών την επόμενη μέρα προτείνουμε τα εξής που θεωρούμε ότι υπό τις παρούσες συνθήκες ελάχιστα θίγονται οι κάτοικοι:

Προσωρινή Λύση Α) : Ο Δήμος να νοικιάσει μεγάλα containers και να τα εναποθέσει υπέργεια ή υπόγεια φροντίζοντας να μην υπάρχει διαρροή σκουπιδιών. Να γίνει η συλλογή των σκουπιδιών και να ψεκαστούν από την υγειονομική επιτροπή. Τα containers δεν θα πρέπει να βρίσκονται κοντά σε οικισμό αλλά θα μπορούν να βρίσκονται οπουδήποτε αλλού μιας και δεν θα διαφεύγουν υγρά ή στερεά απόβλητα. Να νοικιαστούν τόσα containers όσα χρειάζονται για να μπορέσουν να χωρέσουν τα σκουπίδια της καλοκαιρινής σαιζόν.

Παράλληλα να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα της ανακύκλωσης ώστε στον προσωρινό σκουπιδότοπο να καταλήγουν ένα μόνο 40% των σκουπιδιών, και να αντέξει για όσο καιρό θα χρειαστεί να κυριαρχήσει η σύνεση η ψυχραιμία και μια πιο ολοκληρωμένη λύση από αυτήν της «άλλης μια τρύπας για να θάψουμε τα σκουπίδια»

Προσωρινή Λύση Β) Διαφωνούμε με το γίνουν τόσοι σκουπιδότοποι όσα τα χωριά της Σαμοθράκης όπως προτάθηκε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί όλο το νησί θα καταλήξει ένας απέραντος σκουπιδότοπος
Προτείνουμε σε μια από τις ήδη υπάρχουσες παλαιότερες χωματερές η οποία να πληροί τις περισσότερες προϋποθέσεις προστασίας κατοίκων και περιβάλλοντος - εκτός των Θέρμων που θεωρούμε πως δεν αντέχει άλλα σκουπίδια, όπως επίσης ούτε και της Άνω Μεριάς γιατί υπάγεται στο μέτρο της μιας νέας τρύπας για θάψιμο σκουπιδιών με το οποίο γενικά δεν συμφωνούμε- να γίνει η εξής εργασία που θα διασφαλίσει πως δεν θα μολυνθεί το έδαφος. Να μπαζωθεί και να συνδεθεί με μια δεξαμενή μέσω ενός αγωγού ώστε να φεύγουν τα υγρά. Θα λειτουργήσει σαν ένας μικρός πρόχειρος ΧΥΤΑ
Για την λύση αυτή θα χρειαστεί να σκαφτεί ή να διαμορφωθεί ο χώρος που θα χρειαστεί 1 ημέρα, να γίνει η δεξαμενή και η διασωλήνωσή της της 2η ημέρα και την 3η ημέρα να μαζευτούν τα σκουπίδια.

Οι συγκεκριμένες προτάσεις όχι μόνο είναι εφικτές αλλά και αποτελούν λύση σε παρόμοιο πρόβλημα που αντιμετώπισαν πριν από εμάς άλλοι Δήμοι. Επίσης κοστίζουν λιγότερο από το οικονομικό αδιέξοδο που περιήλθε το νησί αφού πολλοί τουρίστες έφυγαν λόγω της βρωμιάς και της δυσωδίας και από ότι φαίνεται δεν θα ξανάρθουν. Έτσι οι επαγγελματίες που περίμεναν την καλοκαιρινή σεζόν να δουλέψουν βλέπουν το όνειρό τους να απομακρύνεται και η τσέπη τους να αδειάζει.


ΕΠΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Οι προτάσεις του Συλλόγου Σαμοθράκη Εν Δράσει
προς το Δημοτικό Συμβούλιο ΣαμοθράκηςΟ Σύλλογος Σαμοθράκη Εν Δράσει εκτιμά ότι το πρόβλημα των απορριμμάτων είναι πρώτης προτεραιότητας για το Δήμο μας γιατί άπτεται της δημόσιας υγείας, της προστασίας του περιβάλλοντος και του πολιτισμού μας.

Η πρακτική «το θάψιμο των σκουπιδιών» και όχι η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων είναι λανθασμένη προσέγγιση του ζητήματος και θα οδηγήσει μόνο σε αδιέξοδα.

Ο Σύλλογος Σαμοθράκη Εν Δράσει προτείνει να συζητήσουμε πρώτα το
«πως θα μειώσουμε τα απορρίμματα, ανακυκλώνοντας».

Η ΧΩΜΑΤΕΡΗ

Η Eυρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει σε κάθε ευκαιρία, ότι η λύση των Χ.Υ.Τ.Α. είναι ασύμβατη με την κοινοτική πολιτική και άρα είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να ζητηθεί η επιστροφή των χρηματοδοτήσεων, αν στους Χ.Υ.Τ.Α. καταλήγουν ανεπεξέργαστα απορρίμματα. Ας μην ξεχνάμε, ότι η εμπειρία από τους Χ.Υ.Τ.Α. άλλων περιοχών, είναι αρνητική.


Δεν υπάρχει κανείς τόπος μακρινός και άχρηστος, κανείς τόπος κατάλληλος, για να πετάμε εμείς τα σκουπίδια μας.


Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Η ανακύκλωση είναι η μόνη εφικτή και ρεαλιστική λύση, η μόνη που δεν επιβαρύνει οικονομικά το δημότη. Η ανακύκλωση πρέπει να ξεκινήσει τώρα. Τα σκουπίδια κρύβουν πλούτο γιατί περιέχουν υλικά που μπορούν να ανακτηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Με την ανακύκλωση μειώνουμε δραστικά τoν όγκο των απορριμμάτων, εξοικονομούμε ενέργεια και πρώτες ύλες, προστατεύουμε τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Η ανακύκλωση πρέπει να αποτελεί την καρδιά της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων και μπορεί να συνδυάζεται με εναλλακτικές μεθόδους διαχείρισης των υπολοίπων απορριμμάτων, που δεν ανακυκλώνονται, για ανάκτηση ενέργειας έτσι ώστε να καταλήγει για ταφή μόνο ένα μικρό υπόλοιπο αδρανών που είναι ακίνδυνο για το περιβάλλον.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

O Σύλλογος Σαμοθράκη Εν Δράσει καταθέτει προτάσεις άμεσης προτεραιότητας προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου και την κοινωνία και καλεί τη δημοτική αρχή να διαχειριστεί με ανοικτές διαδικασίες και με διαβούλευση το πρόβλημα των απορριμμάτων, έτσι ώστε η ολοκληρωμένη διαχείρισή τους να εξασφαλίσει την κοινωνική αποδοχή και την ενεργό συμμετοχή του πολίτη.

Συγκεκριμένα προτείνει:
1. ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο, σίδερο). Να ξεκινήσουμε αμέσως, όπως άλλωστε οφείλουμε με βάση το ν. 2939/01, την ανακύκλωση υλικών συσκευασίας, που καλύπτουν σε όγκο το 50-60% περίπου των παραγόμενων απορριμμάτων, σε συνεργασία με την Ε.Ε.Α.Α. (Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης) που χρηματοδοτεί προγράμματα αξιοποίησης των απορριμμάτων συσκευασίας.
Ø Για την ανάκτηση των απορριμμάτων συσκευασίας και την ανακύκλωση τους πρέπει να υιοθετηθεί η μέθοδος διαλογής στην πηγή, δηλαδή στα σπίτια, και του διαχωρισμού τους, αρχικά σε ένα κάδο και σταδιακά, όταν εξοικειωθούν οι δημότες, σε τέσσερις κάδους έτσι ώστε τα απορρίμματα να οδηγούνται κατευθείαν για επεξεργασία.
Ø Απαιτείται μελέτη για την χωροταξική, λειτουργική και ομοιόμορφη τοποθέτηση των κάδων ανακύκλωσης στο Δήμο (σημεία διαλογής) καθώς και τον απαιτούμενο αριθμό τους.
Ø Είναι αναγκαίο να οργανωθεί εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (πόρτα-πόρτα) των πολιτών, των υπηρεσιών και των επιχειρήσεων καθώς και άλλων φορέων του Δήμου για το πρόγραμμα ανακύκλωσης, με προτεραιότητα στα σχολεία. Αυτό επιτυγχάνεται με έκδοση έντυπου υλικού και με ενημερωτική εκστρατεία στον τοπικό τύπο (ενέργειες που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.Α.Α.). Το ζήτημα της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του πολίτη είναι κομβικής σημασίας. Χωρίς τη συναίνεση και συμμετοχή του πολίτη, κάθε σύστημα διαχείρισης είναι καταδικασμένο σε αποτυχία.

2. ΟΓΚΩΔΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. Προτείνουμε να ξεκινήσει η συλλογή των
ογκωδών αντικειμένων σε οικόπεδο του δήμου Στη συνέχεια αυτά (ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ελαστικά κλπ), θα παραδίδονται προς ανακύκλωση σε αδειοδοτημένες εταιρείες. Ο Δήμος θα πρέπει να ενημερώσει τους πολίτες και να οργανώσει πρόγραμμα συλλογής των ογκωδών αντικειμένων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία σε άλλους Δήμους της χώρας.

3. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ. Οφείλουμε να προχωρήσουμε και να ενισχύσουμε, σε συνεργασία με αδειοδοτημένες εταιρείες (ΑΦΗΣ, ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ κλπ.), την ανακύκλωση μπαταριών, συσσωρευτών κλπ, που περιέχουν στοιχεία ιδιαίτερα επικίνδυνα για το περιβάλλον.

4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ (φρούτα, φλούδες, λαχανικά, φύλλα δέντρων και φυτών, στάχτη τζακιού, τεμαχισμένα κλαδιά κλπ). Προτείνουμε να ξεκινήσει πιλοτικό πρόγραμμα οικιακής λιπασματοποίησης για τα οργανικά ζυμώσιμα με δωρεάν παροχή από το δήμο κάδων λιπασματοποίησης στους πολίτες που ενδιαφέρονται και θέλουν να παράγουν φυσικό λίπασμα για τον κήπο και τις γλάστρες τους (εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία σε άλλους Δήμους).

5. ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Προτείνουμε να μελετηθεί το ενδεχόμενο της εισαγωγής οικονομικών κινήτρων και αντικινήτρων για την ανακύκλωση. Πρέπει να βρούμε τρόπους να επιβραβεύσουμε τους πολίτες που βοηθούν τις δράσεις ανακύκλωσης του δήμου μας, όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

6. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ. Να αποκαταστήσουμε και να αναπλάσουμε άμεσα τη χωματερή, όπως άλλωστε ορίζει η νομοθεσία αλλά και ο πολιτισμός μας.

7. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ Χ.Υ.Τ.Υ.
Πρέπει να προχωρήσουμε αποφασιστικά στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη χωροθέτηση Χ.Υ.Τ.Υ. (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αδρανών Υπολειμμάτων) αντί για Χ.Υ.Τ.Α., που δεν επιβαρύνει καθόλου το περιβάλλον και απαιτεί μικρότερη έκταση. Εφόσον προχωρήσουν γρήγορα όλα τα προηγούμενα βήματα, οι πολίτες θα διαπιστώσουν ότι ο όγκος των απορριμμάτων ελαχιστοποιείται.


Σαμοθράκη Εν Δράσει


Παρόλο που οι προτάσεις μας έγιναν γνωστές στον κο Δήμαρχο την Κυριακή 3 Αυγούστου 2008 από ότι φαίνεται απορρίφθηκαν μιας και ο Δήμαρχος είχε ήδη πάρει την απόφασή του να χρησιμοποιήσει αστυνομικές δυνάμεις τις οποίες τις χρησιμοποίησε την επόμενη μέρα.

Καταδικάζουμε το γεγονός της σύλληψης 3 συμπολιτών μας που προσπάθησαν να εμποδίσουν τα απορριμματοφόρα να αδειάσουν τα σκουπίδια στην χωματερή της Σκλαβούνας κοντά στα Αλώνια , και οποιαδήποτε κίνηση βίας μας βρίσκει αντίθετους.
Δεν πιστεύουμε ότι η τιμωρία των κατοίκων αποτελεί λύση στο πρόβλημα.
Ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους.......................


Με εκτίμηση
Σύλλογος Σαμοθράκη Εν Δράσει